Facebook

Sözlük

these

pronoun

Türkçe'si bunlar
Tür pronoun
Örnek Cümle
Individual insurance can be very expensive, especially for people with health problems, but these individuals may be insured as part of a work place group.
Bireysel sigorta özellikle sağlık sorunları olan kişiler için çok pahalı olabilir; ancak bu kişiler, bir iş yeri grubunun parçası olarak sigortalanabilirler.