Facebook

Sözlük

though

connector

Türkçe'si -e rağmen, -se de, -e karşın
Tür connector
Örnek Cümle
Even though headaches cannot essentially be cured, they could be controlled with certain way of life change.
Baş ağrıları aslında tedavi edilemez olsa da, belirli bir yaşam değişikliğiyle kontrol edilebilir.

Alternatif öneriler:

as thougheven though