Facebook

Sözlük

till

preposition

Türkçe'si -e kadar
Tür preposition
Örnek Cümle
She put off replying the letter till she had fully studied the matter and determined the policy to be pursued.
Konuyu iyice anlayıp izlenecek politikayı saptayıncaya kadar mektuba cevap vermeyi erteledi.

conjunction

Türkçe'si -e kadar
Tür conjunction
Örnek Cümle
Although Sabri was to meet me at ten o‘clock, he didn’t arrive till half past ten, so I had to wait for a very long time.
Sabri benimle saat 10’da buluşacaktı ama saat 10.30’a kadar gelmedi; bu nedenle çok uzun bir süre beklemek zorunda kaldım.

verb

Türkçe'si sürmek(toprak)
Tür verb
Örnek Cümle
The meeting could be put off till the director comes.
Toplantı müdür gelinceye kadar ertelenebilirdi.