Facebook

Sözlük

to the point

prepositional phrase

Türkçe'si tam yerinde
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
In the 1970s in Britain, it seemed that union power had grown to the point where union leaders were amongst the most influential political figures in the country.
1970‘lerde İngiltere‘de sendika gücü, sendika liderlerinin ülkede en etkili siyasal kişiler arasında olma noktasına ulaşmış gibi görünüyordu.