Facebook

Sözlük

tomorrow

adverb

Türkçe'si yarın
Tür adverb
Örnek Cümle
The cabinet will probably be meeting tomorrow to discuss the economic situation.
Kabine ekonomik durumu görüşmek için muhtemelen yarın toplanıyor olacak.