Facebook

Sözlük

traffic

noun

Türkçe'si trafik
Tür noun
Örnek Cümle
On the anniversaries of his death, at five minutes past nine on November 10th 1938, all traffic stops and two-minute silence is observed.
Ölüm yıldönümlerinde, 10 Kasım günü saat dokuzu beş geçe, bütün trafik durur ve iki dakikalık saygı duruşu yapılır.