Facebook

Sözlük

transaction

noun

Türkçe'si iş, işlem
Tür noun
Örnek Cümle
Each transaction must be analyzed in terms of its effect on the accounts.
Her işlem hesaplara etkisi açısından incelenmelidir.