Facebook

Sözlük

transition

noun

Türkçe'si geçiş,değişim
Tür noun
Örnek Cümle
In 1990 and again in 1996, through the election of centre-left coalitions, the Chilean electorate endorsed the process of transition to democracy.
Şili’li seçmenler, 1990’da ve tekrar 1996’da, orta-sol koalisyonların seçilmesi ile demokrasiye geçiş sürecine onay verdiler.