Facebook

Sözlük

treatable

adjective

Türkçe'si tedavi edilebilir
Tür adjective
Örnek Cümle
Only a few diseases are treatable with stem cell therapies because scientists can only regenerate a few types of tissues.
Sadece birkaç hastalık kök hücreyle tedavi edilebilir çünkü bilim adamları dokuların sadece birkaç türünü yeniden oluşturabilir.

Alternatif öneriler:

ill treattreattrick or treat