Facebook

Sözlük

treaty

noun

Türkçe'si anlaşma
Tür noun
Örnek Cümle
In our country, any international treaty that is approved by Parliament, acquires the status of a law.
Ülkemizde parlamento tarafından onaylanmış olan herhangi bir uluslararası antlaşma, yasa statüsü kazanır.

Alternatif öneriler:

ill treattreattrick or treat