Facebook

Sözlük

trouble

verb

Türkçe'si canını sıkmak, sıkıntı vermek
Tür verb
Örnek Cümle
The common symptoms or signs related to anxiety include restlessness, feeling edgy, trouble concentrating, becoming tired easily, irritability and sleep problems.
Kaygı ile ilgili yaygın bulgu ve belirtiler, tedirginlik, uçta hissetme, odaklanma sorunu, çabuk yorulma, sinir ve uyku problemlerini içermektedir.

noun

Türkçe'si sorun
Tür noun
Örnek Cümle
I hurriedly thanked the woman for the trouble she had taken and left the house as quickly as I could.
Katlandığı sıkıntı için kadına çok acelece teşekkür ettim ve evden mümkün olduğunca çabuk ayrıldım.