Facebook

Sözlük

tune

noun

Türkçe'si ezgi,melodi
Tür noun
Örnek Cümle
Medical research has established that certain natural food products like garlic are in tune with our bodies and can be taken regularly without causing adverse reactions.
Tıbbi araştırmalar, sarımsak gibi bazı doğal gıda maddelerinin bünyemiz ile uyum içinde olduğunu ve olumsuz tepkilere yol açmadan düzenli olarak alınabileceğini ortaya koymuştur.

Alternatif öneriler:

in tunetune in