Facebook

Sözlük

turn

verb

Türkçe'si dönmek, çevirmek, döndürmek
Tür verb
Örnek Cümle
I have been waiting since 6 o'clock and still my turn hasn't come.
Saat 6'dan beri beklemekteyim ve henüz sıram gelmedi.

noun

Türkçe'si sıra, değişim, dönüş
Tür noun
Örnek Cümle
At the turn of the last century, it was common to consider prejudice to be an innate and instinctive reaction to certain races.
Geçen yüzyılın başlarında, ön yargıyı, bazı ırklara karşı doğuştan ve içgüdüsel bir tepki olarak düşünmek yaygındı.