Facebook

Sözlük

type

verb

Türkçe'si (daktilo, bilgisayar, telefon ile) yazmak
Tür verb
Örnek Cümle
It seems likely that with an enormous number of these installations in all countries, it will be difficult to ensure that all observe the type of precaution at present in force in the few existing stations, particularly with regard to the disposal of radioactive waste.
Bu bakımdan, nükleer güç şimdiye değin çok az zarar vermiş olmakla birlikte uzun vadede insanın neden olduğu en tehlikeli kirlenme biçimi olabilir.

noun

Türkçe'si tür,cins
Tür noun
Örnek Cümle
The origin of football is uncertain, but we know that the Romans played one type of this game which eventually spread throughout Europe.
Futbolun kökeni belli değildir, ancak Romalıların, sonunda tüm Avrupaya yayılan bu oyunun bir türünü oynadıklarını biliyoruz.