Facebook

Sözlük

unable

adjective

Türkçe'si elinden gelmez,yapamaz
Tür adjective
Örnek Cümle
Most colour-blind people are unable to distinguish between red or green.
Çoğu renk körü insan kırmızı ve yeşili ayırt edemez.