Facebook

Sözlük

uneventful

adjective

Türkçe'si olaysız
Tür adjective