Facebook

Sözlük

value

verb

Türkçe'si değer vermek
Tür verb
Örnek Cümle
We value all the arts because they enrich and diversify our emotional life.
Tüm sanatlara değer veririz çünkü duygu yaşamımızı zenginleştirir ve çeşitlendirirler.

noun

Türkçe'si değer
Tür noun
Örnek Cümle
Americans today are far more sceptical about the value of new roads, bridges and sewage-treatment plants especially when they are located in their own immediate environment.
Bugün Amerikalılar, yeni yolların, köprülerin ve arıtma tesislerinin değeri konusunda, özellikle bunlar kendi yakın çevrelerinde yer alıyorsa, çok daha şüphecidirler.