Facebook

Sözlük

variable

adjective

Türkçe'si değişken
Tür adjective
Örnek Cümle
The amount of iodine in foods is variable and generally reflects the amount in the soil in which plants are grown or on which animals graze.
Yiyeceklerdeki iyot miktarı değişkendir ve genellikle, bitkilerin yetiştiği veya hayvanların üzerinde otladığı topraktaki miktarı yansıtır.

noun

Türkçe'si değişken
Tür noun
Örnek Cümle
The amount of iodine in foods is variable and generally reflects the amount in the soil in which plants are grown or on which animals graze.
Yiyeceklerdeki iyot miktarı değişkendir ve genellikle, bitkilerin yetiştiği veya hayvanların üzerinde otladığı topraktaki miktarı yansıtır.