Facebook

Sözlük

variety

noun

Türkçe'si çeşitlilik
Tür noun
Örnek Cümle
Trained energy auditors know what to look for and can locate a variety of flaws that may be resulting in energy inefficiency.
Eğitimli enerji denetçileri, ne arayacağını bilir ve enerji verimsizliği ile sonuçlanabilen çeşitli hataları saptayabilir.