Facebook

Sözlük

vegetable

noun

Türkçe'si sebze
Tür noun
Örnek Cümle
Some samples provided only half the normal requirements of a healthy adult, assuming a daily ration of 500 grams of cereal and 30 grams of vegetable oil.
Günlük erzak, 500 gr tahıl ve 30 gr sıvı yağ olarak kabul edildiğinde, kimi örnekler sağlıklı bir yetişkinin olağan gerek­sinmesinin yalnızca yarısını sağlıyordu.