Facebook

Sözlük

violate

verb

Türkçe'si ihlal etmek,çiğnemek
Tür verb
Örnek Cümle
Applications to American courts to sue multinational corporations that violate environmental laws in other countries have been witnessed more frequently in recent years.
Başka ülkelerde çevre yasalarını çiğneyen çok uluslu şirketleri dava etmek için Amerikan mahkemelerine yapılan başvurular, son yıllarda daha sık görülmektedir.