Facebook

Sözlük

vouch for

phrasal verb

Türkçe'si doğrulamak, teyit etmek
Tür phrasal verb