Facebook

Sözlük

waiting room

noun

Türkçe'si bekleme salonu
Tür noun
Örnek Cümle
When the Sirkeci train station went into service on November 3, 1890, the waiting room was heated with stoves brought from Austria and lit by coal-gas lamps.
Sirkeci tren istasyonu 3 Kasım 1890‘da hizmete girdiğinde, bekleme salonu Avusturya‘dan getirtilen sobalarla ısıtılıyor ve hava gazı lambalarıyla aydınlatılıyordu.

Alternatif öneriler:

living roomroomshow-room