Facebook

Sözlük

water

verb

Türkçe'si sulamak
Tür verb
Örnek Cümle
In Egypt today, nearly all the Nile water is utilized through the building of huge dams and reservoir sand the establishment of intricate systems of irrigation.
Bugün Mısır’da muazzam barajların ve göletlerin yapılması ve karmaşık sulama sistemlerinin kurulmasıyla Nil'in neredeyse tüm suyundan yararlanılmaktadır.

noun

Türkçe'si su
Tür noun
Örnek Cümle
As the population increases, there is a corresponding increase in competition for resources such as food, water and space.
Nüfus arttıkça besin, su ve alan gibi kaynaklara olan yarışta da benzer bir artış vardır.