Facebook

Sözlük

way

adverb

Türkçe'si hayli, oldukça
Tür adverb
Örnek Cümle
Team building events are designed to enhance a particular skill base in a way that's fun and engaging.
Ekip kurma organizasyonları, eğlenceli ve merak uyandıran bir yönteme dayalı belli bir beceriyi geliştirmek için tasarlanmaktadır.

noun

Türkçe'si yol; yöntem, usul
Tür noun
Örnek Cümle
One way in which the economys productive resources may increase is through a rise in the supply of natural resources.
Ekonominin üretici kaynaklarının artmasının bir yolu doğal kaynak arzındaki yükselmedir.