Facebook

Sözlük

well-being

noun

Türkçe'si sağlık, esenlik, refah
Tür noun
Örnek Cümle
Positive self-esteem is indirectly or directly connected with good mental well-being and fitness.
Pozitif kendine saygı doğrudan ya da dolaylı olarak zihinsel olarak sağlıklı ve fit olmayla ilgilidir.