Facebook

Sözlük

while

connector

Türkçe'si -iken; -dığı halde, -e rağmen; halbuki, oysa
Tür connector
Örnek Cümle
The insoluble substance remains on the filter while the liquid passes through.
Çözünmez madde filtre üzerinde kalır, oysa sıvı akar.

noun

Türkçe'si bir süre, biraz
Tür noun
Örnek Cümle
Problem of headache occurs due to various reasons, while some of the reasons are very severe, some are not.
Baş ağrısı sorunu çeşitli nedenlerden dolayı olur, sebeplerin bazıları çok ağır iken, bazıları değildir.