Facebook

Sözlük

work

verb

Türkçe'si çalışmak, işlemek
Tür verb
Örnek Cümle
Resourcefulness, time management, and ability to work under pressure are good skills to look from an employee.
Beceriklilik, zaman yönetimi ve baskı altıda çalışma becerisi bir çalışanda aranan iyi yeteneklerdir.

noun

Türkçe'si iş, meslek, çalışma
Tür noun
Örnek Cümle
To achieve any goal, it is vital that each individual, each department should work in harmony with each other.
Bir hedefe ulaşmak için, her bir bireyin, bölümün birbirleriyle uyum için çalışması önemlidir.