Facebook

Sözlük

worth

adjective

Türkçe'si değer
Tür adjective
Örnek Cümle
They exported a million dollars worth of stereo equipment.
Bir milyon dolar değerinde stereo malzemesi ihraç ettiler.

noun

Türkçe'si değer, kıymet
Tür noun
Örnek Cümle
When comparing prices, it is worth bearing in mind that the quantity may vary as well as the quality.
Fiyatları karşılaştırırken, nitelik gibi niceliğin de farklılık gösterebileceğini hatırlamada yarar var.

Alternatif öneriler:

self-worthworth-seeing