Facebook

Sözlük

worth

adjective

Türkçe'si değer
Tür adjective
Örnek Cümle
They exported a million dollars worth of stereo equipment.
Bir milyon dolar değerinde stereo malzemesi ihraç ettiler.

noun

Türkçe'si değer, kıymet
Tür noun
Örnek Cümle
Harmful insects cause billions of dollars worth of damage worldwide every year.
Zararlı böcekler her yıl tüm dünyada milyarlarca dolar değerinde hasara neden olmaktadırlar.

Alternatif öneriler:

self-worthworth-seeing