Facebook

Sözlük

wrong

adjective

Türkçe'si yanlış, hatalı
Tür adjective
Örnek Cümle
You shouldn’t have married the wrong girl.
Yanlış bir kızla evlenmemeliydiniz.

adverb

Türkçe'si yanlış
Tür adverb
Örnek Cümle
You shouldn’t have married the wrong girl.
Yanlış bir kızla evlenmemeliydiniz.

noun

Türkçe'si hata, kusur
Tür noun
Örnek Cümle
Most Turkish people think that through some unfavourable propaganda abroad, Turkey has a wrong image in the West, and that, owing to this, Americans and Europeans have a completely wrong idea about the country of its people.
Birçok Türk insanı, dış ülkelerde olumsuz propaganda nedeniyle, Türkiye'nin Batı'da yanlış bir görüntüsü olduğunu ve bu yüzden Amerika ve Avrupalıların ülkesi ve insanları hakkında tümüyle yanlış görüşleri olduğunu düşünür.

Alternatif öneriler:

go wrongin the wrong