Facebook

Sözlük

year

noun

Türkçe'si yıl, sene
Tür noun
Örnek Cümle
The main issue in the Russian economy this year is whether or not interest rates can be held at the 25% average envisaged in the budget.
Bu yıl Rus ekonomisindeki ana sorun, faiz oranlarının bütçede öngörülen %25 ortalamasında tutulup tutulamayacağıdır.