Facebook

Sözlük

yet

adverb

Türkçe'si henüz
Tür adverb
Örnek Cümle
We have frequently been astonished to meet people, especially in Africa and the East, who are illiterate, and yet who recite from memory a poem of hundreds of verses.
Özellikle Afrika’da ve Doğu’da, okuma yazması olmayan, ancak yüzlerce dizeli bir şiiri ezberden okuyan insanlarla karşılaşmak, çoğu kez bizi şaşırtmıştır.

connector

Türkçe'si fakat, ama, ancak
Tür connector
Örnek Cümle
The function of an organism depends on its own cells, yet each cell maintains its own independent life.
Bir organizmanın çalışması onun kendi hücrelerine bağlıdır; ancak her hücre, kendi bağımsız yaşamını sürdürür.