Facebook

Sözlük

before

preposition

Türkçe'si -den önce
Tür preposition
Örnek Cümle
In general, the force opposing motion is slightly greater before one surface starts moving over another surface than after movement has started.
Bu biraz büyük güce durağan sürtünme denir.

adverb

Türkçe'si daha önce, daha önceden
Tür adverb
Örnek Cümle
My brother will have come back from New York before we leave.
Biz ayrılmadan önce kardeşim New York'tan geri gelmiş olacak.

conjunction

Türkçe'si -den önce
Tür conjunction
Örnek Cümle
Since records of seismic activity in Australia only go back 150 years, a variety of new techniques are presently being used to find out what had happened before then.
Avustralya'da sismik olay kayıtları sadece 150 yıl geriye gittiğinden, daha önce neler olduğunu anlamak için günümüzde çeşitli yeni teknikler kullanılmaktadır.

Alternatif öneriler:

come beforeeven before