Yükleniyor...
Sözlük - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Rh+ Sözlük

Bir kelime hakkında bilmeniz gereken her şeye tek bir arama ile ulaşın.

  11 Temmuz 2020
  Günün Kelimesi
  Örnek

  The shares of the company fell down on the stock market.

  Çevirisi

  Şirketin hisseleri borsada düştü.

  Örnek

  Today a large number of artificial satellites are revolving around the Earth.

  Çevirisi

  Bugün çok sayıda yapay uydu dünya etrafında dönüyor.

  Örnek

  The city is relatively rich in mineral resources.

  Çevirisi

  Şehir mineral kaynakları bakımından nispeten zengindir.

  Örnek

  The ecologist warned us that petroleum was not merely a blessing but also a curse.

  Çevirisi

  Ekoloji uzmanı bizi petrolün sadece bir nimet değil aynı zamanda bir lanet olduğu konusunda uyardı.