Facebook

Sözlük

fight back

phrasal verb

Türkçe'si direnmek,karşı koymak
Tür phrasal verb