Facebook

Sözlük

independent

adjective

Türkçe'si bağımsız
Tür adjective
Örnek Cümle
Sri Lanka, which was originally called Ceylon, became an independent state by the Ceylon Independence Act of 1947, which came into force on 4 February 1948.
Başlangıçta Seylan adını taşıyan Sri Lanka, 4 Şubat 1948’de yürürlüğe giren 1947 Seylan Bağımsızlık Yasası ile bağımsız bir devlet olmuştur.