Facebook

Sözlük

other than

prepositional phrase

Türkçe'si -den başka
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
In his article Professor Green has emphasized that, from the mid-1950s onwards, the number of strikes in Britain has tended to increase in all areas of mining other than coal.
Profesör Green, makalesinde, 1950’lerin ortasından itibaren İngiltere’de, kömür madenciliği dışında grevlerin sayısının artma eğilimi gösterdiğini vurgulamaktadır.