Facebook

Sözlük

other than

prepositional phrase

Türkçe'si -den başka
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
The extraordinary changes in modern communication techniques give men greater facilities to know the culture other than their own.
Bu olgu bireylerin ve halkların birbirlerini tanıma konusunda sürekli artan gereksinmelerini açıklar.