Facebook

Sözlük

out

adjective

Türkçe'si sönmüş,yanmıyor, hatalı
Tür adjective
Örnek Cümle
The study we have carried out demonstrates that the number of those living in the suburbs of big cities tripled during the last ten years.
Yaptığımız çalışma, büyük kentlerin banliyölerinde yaşayanların sayısının son on yılda üç katına çıktığını göstermektedir.

adverb

Türkçe'si dışarda
Tür adverb
Örnek Cümle
The Nigerian civil war broke out in July 1967, following the secession of the Eastern Region, generally known as Biafra.
Nijerya iç savaşı, genelde Biafra olarak bilinen Doğu Bölgesinin ayrılması üzerine, Temmuz 1967’de patlamıştır.