Facebook

Sözlük

over time

adverb

Türkçe'si zaman içerisinde
Tür adverb
Örnek Cümle
Evolution can be defined as genetic changes occurring over time in a species of organism.
Evrim, bir canlı türünde zamanla meydana gelen genetik değişiklikler olarak tanımlanabilir.