Facebook

Sözlük

rain

verb

Türkçe'si (yağmur) yağmak
Tür verb
Örnek Cümle
Acid rain can mark fruit and leaves, and adversely affect soil, but its main effect is on the ecosystems especially in regions with thin soils and granite rocks.
Asit yağmuru meyve ve yapraklarda leke yapabilir ve toprağı olumsuz olarak etkileyebilir, ancak asıl etkisi, özellikle ince topraklı ve granit kayalı bölgelerdeki ekosistemler üzerindedir.

noun

Türkçe'si yağmur
Tür noun
Örnek Cümle
People first became aware of the phenomenon called acid rain in the mid-1970s.
İnsanlar asit yağmuru denilen olayın, ilk kez 197O’lerin ortalarında farkına vardılar.