Facebook

Sözlük

set up

phrasal verb

Türkçe'si kurmak,düzenlemek,hazırlamak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Zurich, the most populous city of the country and the heart of Swiss banking, set up an advisory committee for the improvement of language teaching in its own schools.
Ülkenin en kalabalık kenti ve İsviçre bankacılığının kalbi olan Zürih, kendi okullarında dil öğretiminin iyileştirilmesi için bir danışma kurulu oluşturdu.