Yükleniyor...
Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

2020 yılı itibariyle Ankara Üniversitesi’nde 18 Fakülte,1 Konservatuvar, 1 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 14 Enstitü,49 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 333 Yüksek Lisans, 246 Doktora Programı ve 48 Ön Lisans,113 Lisans programı bulunmaktadır.

#Ankara Üniversitesi
0 1517

Ankara Üniversitesi Üniversite Kanunu ile birlikte 1946 yılında kurulan ilk üniversitedir.1925 yılında kurulan Hukuk Mektebi’ni, 1935 yılında açılan Dil - Tarih - Coğrafya ayrıca hazırlıkları Atatürk tarafından başlatılmış olan ancak II. Dünya Savaşı nedeniyle kuruluşu 1940′ların başına kalan Tıp ve Fen Fakülteleri’nin bir araya gelmesi ile 1946 yılında resmen kurulmuştur. Ankara Üniversitesi böylece Üniversite Kanunu ile birlikte kurulan ilk üniversite ünvanını almıştır. 

Ankara Üniversitesi İletişim Bilgileri

Ankara Üniversitesi ile ilgili merak ettiğiniz konular hakkında üniversiteye ait iletişim kanallarından birini veya birkaçını kullanarak detaylı bilgi edinebilmeniz mümkündür. En çok tercih edilen seçenek olan üniversite resmi internet sitesi üzerinden Bilkent’in nerede bulunduğuna ya da çeşitli birimlerin konumlarına dair de bilgi alabilme imkânınız mevcuttur.

Bunun dışında, aşağıda yer alan iletişim seçeneklerini kullanarak Ankara Üniversitesi ile ilgili aklınıza takılan diğer sorulara yönelik bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Ankara Üniversitesi İletişim Bilgileri

Tel: (0312) 2126040 (9 Hat)

E-Posta: [email protected]

Web: https://www.ankara.edu.tr/

Adres: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye

Ankara Üniversitesi Sosyal Ağları

Facebook: https://www.facebook.com/AnkaraUniversitesi

Twitter: https://twitter.com/AnkaraUni

Instagram: https://www.instagram.com/ankara.uni/

Ankara Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümleri

Yükseköğretim aşamasında olan adaylar hangi üniversite ve bölümü tercih edecekleri konusunda dikkatli seçim yapmalıdır ve hedeflerini bu doğrultuda ilerlemek üzere belirlemelidirler.  Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitelerin taban ve tavan puanlarını kontrol ederek doğru sıralama yapmaları önemlidir. Bu süreçte eğitim almak istedikleri üniversite, okumak istedikleri bölümü ve bu bölüme ait bölüm derslerini değerlendirmelidirler. Üniversite seçimini Ankara Üniversitesi’nden yana kullanan adaylar için önceki yıla ait taban ve tavan puanlar dikkate alınarak seçebilecekleri bölümler ve bu bölümlerin bağlı oldu fakülteler hakkında detaylı bilgiye yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Ankara Üniversitesi’nin taban ve tavan puanları hakkında bilgi almak için, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu başlığı altındaki tabloları inceleyerek bir önceki döneme ait taban ve tavan puanların ulaşabilirsiniz.

Ankara Üniversitesi’nin Dil ve Coğrafya Fakültesi

Antropoloji Bölümü

Arkeoloji Bölümü

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Coğrafya Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Dilbilim Bölümü

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

Felsefe Bölümü

Halkbilim Bölümü

Psikoloji Bölümü

Sanat Tarihi Bölümü

Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Sosyoloji Bölümü

Tarih Bölümü

Tiyatro Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü

Ankara Üniversitesi’nin Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

Endodonti Anabilim Dalı

Ortodonti Anabilim Dalı

Pedodonti Anabilim Dalı

Periodontoloji Anabilim Dalı

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi’nin Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Eczacılık Meslek Bilimleri

Eczacılık Teknolojisi

Ankara Üniversitesi’nin Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Özel Eğitim Bölümü

Temel Eğitim Bölümü

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Ankara Üniversitesi’nin Fen Fakültesi

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Biyoloji

Fizik

İstatistik

Kimya

Matematik

Ankara Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Müzecilik

Temel Sanat Eğitimi

Ankara Üniversitesi’nin Hemşirelik Fakültesi

Uyum Programı

Ebelik Bölümü

Hemşirelik Bölümü

Ankara Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı

Deniz Hukuku Anabilim Dalı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Roma Hukuku Anabilim Dalı

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi’nin İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Temel İslam Bilimleri

İslam Tarihi ve Sanatları

Ankara Üniversitesi’nin İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Radyo, Televizyon ve Sinema

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Ankara Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Ankara Üniversitesi’nin Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik,

Çocuk Gelişimi,

Ortez-Protez,

Odyoloji,

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet Bölümleri

Ankara Üniversitesi’nin Siyasal Bilgiler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat, İşletme

Maliye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Ankara Üniversitesi’nin Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Spor Yöneticiliği Bölümü

Ankara Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi Anabilim Dalı

Biyofizik Anabilim Dalı

Biyoistatistik Anabilim Dalı

Fizyoloji Anabilim Dalı

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

-Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp Anabilim Dalı

Adli Tıp Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

-Çocuk Acil Bilim Dalı

-Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

-Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

-Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

-Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı

-Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

-Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı

-Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

-Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

-Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

-Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

-Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı

-Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

-Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

-Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı

-Neonatoloji Bilim Dalı

-Sosyal Pediatri Bilim Dalı

-Ergen Sağlığı Bilim Dalı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

-Romatoloji Bilim Dalı

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

-İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

-Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

-Fizyopatoloji Bilim Dalı

-Gastroenteroloji Bilim Dalı

-Geriatri Bilim Dalı

-Hematoloji Bilim Dalı

-İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı

-Nefroloji Bilim Dalı -Romatoloji Bilim Dalı

-Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

-Yoğun Bakım Bilim Dalı

-Genel Dahiliye Bilim Dalı

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dalı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Radyoloji Anabilim Dalı

-Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

-Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı

Spor Hekimliği Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

-Algoloji Bilim Dalı

-Yoğun Bakım Bilim Dalı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

-Cerrahi Onkolojisi Bilim Dalı

-Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

-Obstetrik & Perinatoloji

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

-Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

-El Cerrahisi Bilim Dalı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

-Sitopatoloji Bilim Dalı

Üroloji Anabilim Dalı

-Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Ankara Üniversitesi’nin Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

Ankara Üniversitesi’nin Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler Bölümü

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Klinik Bilimleri Bölümü

Cerrahi Anabilim Dalı

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Ankara Üniversitesi’nin Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Peyzaj Mimarlığı

Su Ürünleri Mühendisliği

Süt Teknolojisi

Tarım Ekonomisi

Tarım Makinaları

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Zootekni

Ankara Üniversitesi Enstitüleri

Üniversitelerin belirli dönemlerde açmış oldukları Yüksek lisans ve Doktora eğitimleri başvurularına lisans eğitimlerini tamamlayan öğrenciler başvurabilir. Ankara Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora başvurularına, enstitülerin ana sayfalarında duyurular kısmından ulaşılabilmektedir. Enstitüler; talep edilen belgeleri ve puanları, sözlü veya yazılı mülakat, bilim ya da yetenek sınavları tarihlerini veya başvuru formlarını internet sayfalarında yayımlamaktadırlar. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci adayları başvuru şartlarını enstitülerin yayımlandığı ilanlar dolayısıyla öğrenebilirler. Adaylar ilanlarda belirtilen puanları ve istenilen belgeleri tamamlayarak enstitülere başvurabilirler. Aşağıda iletilen bilgiler doğrultusunda Yüksek Lisans ve Doktora yapmak isteyen lisans veya yüksek lisans mezunları Ankara Üniversitesi’nde hangi enstitülerin bulunduğunu inceleyebilirler.

Ankara Üniversitesi Enstitüleri

Adli Bilimler Enstitüsü

Biyoteknoloji Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Gıda Güvenliği Enstitüsü

Hepatoloji Enstitüsü

Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

Kanser Araştırma Enstitüsü

Kök Hücre Enstitüsü

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Su Yönetimi Enstitüsü

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü

Ankara Üniversitesi Yüksekokulları

Yabancı Diller Yüksekokulu

Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokulları

Adalet Meslek Yüksekokulu

Ayaş Meslek Yüksekokulu

Beypazarı Meslek Yüksekokulu

Devlet Konservatuvarı

Elmadağ Meslek Yüksekokulu

Gama Meslek Yüksekokulu

Haymana Meslek Yüksekokulu

Kalecik Meslek Yüksekokulu

Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Nallıhan Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ankara Üniversitesi Kampüsleri

Ankara Üniversitesi’nde Ankara merkezli 15 Büyük Yerleşke içinde eğitim vermeyi sürdürmektedir. Çevre ilçeler Ayaş, Beypazarı, Elmadağ, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan’da bulunan Meslek Yüksekokulları ile 7 İlçe Yerleşkesinden ve diğer birimleriyle birlikte toplamda 36 Yerleşkeden oluşmaktadır.

Ankara Üniversitesi Kampüsleri:

Cebeci, Tandoğan, Gölbaşı, Dışkapı ve Sıhhiye’de

Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi

Beşevler Diş Hekimliği Yerleşkesi

Beşevler İlahiyat Yerleşkesi

Cebeci Yerleşkesi

Cebeci 30.Yıl Yerleşkesi

Cebeci Tıp Yerleşkesi

Gümüşdere 60.Yıl Yerleşkesi

Gümüşdere Ziraat Yerleşkesi

Dışkapı Yerleşkesi

Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi

Keçiören Yerleşkesi

Sıhhiye Dil ve Tarih-Coğrafya Yerleşkesi

Demirlibahçe Sağlık Bilimleri Yerleşkesi

Sıhhiye Tıp Yerleşkesi

Cevizlidere Kök Hücre Yerleşkesi

Kampüs Olanakları

Sosyal ve Kültürel Olanaklar

Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri:

Adalet Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi

Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uyg. Kütüphanesi

Beypazarı Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi

Devlet Konservatuarı Kütüphanesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi

Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphanesi

Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi

Elmadağ Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi

Hukuk Fakültesi Kütüphanesi

İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi

İletişim Fakültesi Kütüphanesi

Kalecik Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi

Nallıhan Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi

Spor Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi

Tandoğan Yerleşkesi Öğrenme Merkezi (Fen-Müh. Fak. Kütüphanesi)

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi

Tıp Fakültesi Kütüphanesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kütüphanesi

Veteriner Fakültesi Kütüphanesi

Ziraat Fakültesi Kütüphanesi

Kütüphane dışında diğer sanat ve kültür aktivitelerinin yapıldığı merkezlere aşağıda ulaşabilirsiniz:

Ankara Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi

A.Ü Kültür ve Sanat Evi (ANKÜSEV)

Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi

Eczacılık Fakültesi İlaç ve Cihaz Sergi Salonu ve Müze Eczane

Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sergi Salonu

Fen Fakültesi Zooloji Sergi Salonu

İlahiyat Fakültesi Sergi Salonu

Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik-Ebelik Sergi Salonu

Prof. Dr. Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Sergi Salonu

Veteriner Anatomi Sergi Salonu

Ziraat Fakültesi Müzesi

Yeme-İçme Olanakları

Üniversite Yemekhaneleri ve Ankara Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan çeşitli kafeteryalar ve kampüs içinde veya dışında bulunan mekanlarda yeme-içme olanakları mevcuttur.

Spor Tesisleri

Piri Reis Spor ve Egzersiz Salonu

Olimpik Yüzme Havuzu

Cebeci Spor ve Egzersiz Salonu

Keçiören Spor Salonu

Eczacılık Fakültesi Egzersiz Salonu

Dışkapı Spor Salonu Tenis Kortları

Barınma Olanakları

Yurtlar

Cumhuriyet Öğrenci Evi

Keçiören Öğrenci Evi

Milli Piyango Öğrenci Evi

Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası

Vehbi Koç Öğrenci Evi

Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi

Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi

Sağlık Olanakları

Temel Sağlık Hizmetleri

İlk Yardım Hizmetleri

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Beslenme ve Diyet Danışmanlık Hizmetleri

Bu hizmetler Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı Sosyal Hizmet Binası ile Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Olimpik Yüzme Havuzunda verilmektedir.

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri ise; SKS Daire Başkanlığı Sosyal Hizmet Binası ile Olimpik Yüzme Havuzu’na ek olarak Dışkapı Yerleşkesi’nde bulunan Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi ve Cebeci Tıp Yerleşkesi’nde bulunan Kültür Sanat Merkezi (KSM)’nde de sunulmaktadır.

Sosyal Tesisler

Didim ÖRSEM

ILGAZ ÖRSEM

Manavgat ÖRSEM

Elmadağ Rekreasyon Kampı

Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi

Ankara Üniversitesi Yabancı Diler Yüksekokulu 2002 yılında kurulmuştur. Birçok devlet üniversitesi gibi Ankara Üniversitesi de hem kendi için hem de diğer kursiyerlerin dışardan katılabileceği yabancı dil eğitimleri vermektedir. Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Hazırlık Birimi, Filoloji Grupları, Temel Yabancı Dil Uzaktan Eğitim Dersleri verilmektedir. Bunların dışında Ankara Üniversitesi’nde yabancı dil eğitimi ile alakalı diğer olanakları aşağıda belirtilen şekildedir:

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi

İngilizce / Genel Amaçlı Kurslar

Ankara Üniversitesi’nde verilen İngilizce kursları 3 Temel  6 Orta ve 3 Yüksek olmak üzere Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine uygun toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Temel ve Orta düzeyleri tamamlayanlar için sertifika ve Yüksek düzeye ulaşan kursiyerlere Ankara Üniversitesi onaylı TÖMER Diploması verilmektedir.

Çocuklara yönelik İngilizce eğitimlerinde ise

2. ve 3. sınıf öğrenciler için toplamda 4 seviyeden oluşan sınıflarda Oxford Let’s Go eğitim seti üzerinden eğitim verilmektedir.

İlköğretim 4. sınıf öğrencileri için oluşturulan sınıflar 8 seviyeden oluşmaktadır. Bu sınıflar da Oxford Incredible English eğitim seti kullanılmaktadır.

Yine İlköğretim 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerine ise toplamda 12 seviyeden oluşan bir eğitim verilmektedir. Bu sınıflarda World Quest Kitap Seti kullanılmaktadır.

Özel Amaçlı Kurslar

Tüm TÖMER şubelerinde talebe bağlı olarak Konuşma Sınıfları, YDS, TOEFL, Genel Çeviri, İş İngilizcesi, Turizm İngilizcesi üniversite hazırlık sınıflarını atlama ve Yeterlik Sınavı- COPE, Proficiency- kurs programları açılmakta ve eğitim verilmektedir.

Turizm İngilizcesi

Turizm ve otelcilikle ilgili sözcük ve kalıpları içeren ve günlük dil İngilizcesi ile zenginleştirilerek hazırlanmış 3 kurdan oluşan özel bir programdır. Bu kurları bitiren kursiyerler A1 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olurlar. Bu kurslarda TÖMER’in kendi yayını olan English Through Tourism eğitim seti kullanılmaktadır.

Konuşma Kulüpleri ve Konuşma Sınıfları

TÖMER’de İngilizce kurslarına devam eden kursiyerler için ayrıca çeşitli saat aralıklarında Konuşma Kulübü adı altında konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir. Bunun dışında talep doğrultusunda İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek isteyenler için konuşma kursları da açılmaktadır.

Çocuk Sınıfları

1. Incredible Çocuk Grubu

2. Oxford World Quest Çocuk Grubu

Remzi Hoca Online YDS-YÖKDİL Eğitimi

YDS, YÖKDİL ve YKSDİL gibi ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girecek adayların dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, sınava hazırlık süreçlerinde hangi eğitim kurumundan eğitim alacakları, bu eğitim kurumunda eğitim veren eğitmenlerin tecrübesi, nasıl bir sistem üzerinden ilerledikleri ve kullanacakları kaynakları nasıl seçecekleri gibi sorulara tatmin edici cevaplar almak olmalıdır. Bu doğrultuda, kendileri için en uygun çalışma yöntemini seçerek sınava hazırlanmaları hedefledikleri puanlara ulaşmalarında onlara yardımcı olacaktır.

Uzun süredir YDS ve YÖKDİL’e yönelik sunduğu online dil eğitimi imkanı ile birçok öğrencisinin hedeflerine ulaşmasında onlara destek olan Remzi Hoca, geliştirdiği www.remzihoca.com platformunda YDS ve YÖKDİL Sınavı’na yönelik online YDS ve online YÖKDİL dersleri vermektedir. Gelişmiş eğitim platformu üzerinden verdiği online İngilizce dersleri alan tüm öğrencilerine sınavlarda yardımcı olacak çeşitli dijital ve fiziksel kaynaklar da sağlayan Remzi Hoca, sunduğu online eğitim avantajlarından yararlanan öğrencilerinin YDS ve YÖKDİL’den olabildiğince yüksek puanlarla ayrılabilmesi için tüm imkanları sağlamaktadır.

Eğer siz de YDS veya YÖKDİL’e hazırlanıyor ve online eğitim almak istiyorsanız www.remzihoca.com platformumuzu ziyaret ederek online YDS ve YÖKDİL eğitimlerimize dair detaylı bilgi edinebilir, derslere katılarak vakit kaybetmeden sınavlara hazırlanmaya başlayabilirsiniz.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
09/10/2020 0 1517
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!