Yükleniyor...
Çukurova Üniversitesi Hakkında Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Hakkında Bilgiler

Çukurova Üniversitesi’nde 18 Fakülte, 4 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı ile 4 Enstitü ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca 37 Araştırma ve Uygulama Merkezinde ise araştırma ve bilimsel faaliyetleri ile ülkenin yükseköğretime katkıda bulunmaktadır.

#Çukurova Üniversitesi
0 4325

Çukurova Üniversitesi, 13 Şubat 1969 tarihinde 1099 Sayılı Yasa ile Ziraat Fakültesi ve12 Nisan 1972 tarihinde Tıp Fakültesi 1578 Sayılı Kanunlarla ve sırasıyla Ankara ve Atatürk Üniversitelerine bağlı olarak 30.11.1973 tarihinde bu iki fakültenin birleştirilmesi ile kurulmuştur. Takip eden yıllarda, Temel Bilimler, İdari Bilimler ve Mühendislik Fakülteleri kurulmuş olup mevcut fakülte sayısı 5’e yükselmiştir. 1982 yılında ise, Temel Bilimler, Fen-Edebiyat Fakültesine; İdari Bilimler, Adana İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nin Ekonomi ve İşletme Fakültesiyle birleştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine; Mühendislik Fakültesi ise Adana İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nin Mühendislik Fakültesi ile birleştirilerek Mühendislik-Mimarlık Fakültesine dönüştürülmüştür. Bunun dışında Adana, Mersin ve Hatay illerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yabancı Diller Yüksekokullarının tümü 1982 yılında Çukurova Üniversitesi bünyesine katılarak Eğitim Fakültesi’nin oluşmasına destek olmuş ve üniversite giderek akademik yapısını güçlendirmiştir. 

Çukurova Üniversitesi İletişim Bilgileri

Çukurova Üniversitesi ile ilgili merak ettiğiniz konular hakkında üniversiteye ait iletişim kanallarından birini veya birkaçını kullanarak detaylı bilgi edinebilmeniz mümkündür. En çok tercih edilen seçenek olan üniversite resmi internet sitesi üzerinden Çukurova Üniversitesi’nin nerede bulunduğuna ya da çeşitli birimlerin konumlarına dair de bilgi alabilme imkânınız mevcuttur.

Bunun dışında, aşağıda yer alan iletişim seçeneklerini kullanarak Çukurova Üniversitesi ile ilgili aklınıza takılan diğer sorulara yönelik bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Çukurova Üniversitesi İletişim Bilgileri

Tel: +90 322 338 60 84

E-Posta:  [email protected]

Web: https://www.cu.edu.tr/

Adres: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 01330, Sarıçam / Adana

Çukurova Üniversitesi Sosyal Ağları

Facebook: https://www.facebook.com/Cukurova.edu.tr

Twitter: https://twitter.com/CUsosyalmedya

Instagram: -

Çukurova Üniversitesi Fakülteleri ve Bölümler

Üniversite Öğrenci Adayları tercih edecekleri üniversite ve bölümü konusunda dikkatli seçim yapmalıdır ve hedeflerini bu doğrultuda ilerlemek üzere belirlemelidirler.  Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitelerin taban ve tavan puanlarını kontrol ederek doğru sıralama yapmaları önemlidir. Bu süreçte eğitim almak istedikleri üniversite, okumak istedikleri bölümü ve bu bölüme ait bölüm derslerini değerlendirmelidirler. Üniversite seçimini Çukurova Üniversitesi’nden yana kullanan adaylar için önceki yıla ait taban ve tavan puanlar dikkate alınarak seçebilecekleri bölümler ve bu bölümlerin bağlı oldu fakülteler hakkında detaylı bilgiye yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Çukurova Üniversitesi’nin taban ve tavan puanları hakkında bilgi almak için, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu başlığı altındaki tabloları inceleyerek bir önceki döneme ait taban ve tavan puanların ulaşabilirsiniz.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölümü

Bitki Koruma Bölümü

Gıda Mühendisliği Bölümü

Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Tarla Bitkileri Bölümü

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Zootekni Bölümü

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Anatomi Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji Anabilim Dalı

Biyofizik Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Parazitoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Biyoistatistik Anabilim Dalı Tıp

Eğitimi Anabilim Dalı

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

-Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

-Gastroenteroloji Bilim Dalı

-Nefroloji Bilim Dalı

-Hematoloji Bilim Dalı

-Romatoloji Bilim Dalı

-Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

-Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

-Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı

-Çocuk İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı

-Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı

-Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

-Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

-Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

-Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

-Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı

-Neonatoloji Bilim Dalı

-Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

-Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

-Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

-Sosyal Pediatri Bilim Dalı

-Çocuk Acil Bilim Dalı

-Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Radyoloji Anabilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dalı Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Acil Tıp Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Üroloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

Biyoloji Bölümü

Fizik Bölümü

İstatistik Bölümü

Kimya Bölümü

Matematik Bölümü

Psikoloji Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Tarih Bölümü

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği Bölümü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Maden Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü

Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Ekonometri

İşletme

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İktisat

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar & Öğretim Teknolojileri Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Matematik&Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Özel Eğitim Bölümü

Temel Eğitim Bölümü

Türkçe&Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri

Temel Bilimleri Bölümü

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bölümü

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Hemşirelik Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Odyoloji Bölümü

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Endodonti

Restoratif Diş Tedavisi

Ortodonti

Pedodonti

Periodontoloji

Protetik Diş Tedavisi

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Bölümü

Seramik Bölümü

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi

İletişim Bilimleri Bölümü

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Gazetecilik Bölümü

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Kimya Mühendisliği Bölümü

Harita Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Çukurova Üniversitesi Kozan İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler Bölümü

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Klinik Bilimleri Bölümü

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Peyzaj Mimarlığı

İç Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

Çukurova Üniversitesi Enstitüleri

Üniversitelerin belirli dönemlerde açmış oldukları Yüksek lisans ve Doktora eğitimleri başvurularına lisans eğitimlerini tamamlayan öğrenciler başvurabilir. Çukurova Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora başvurularına, enstitülerin ana sayfalarında duyurular kısmından ulaşılabilmektedir. Enstitüler; talep edilen belgeleri ve puanları, sözlü veya yazılı mülakat, bilim ya da yetenek sınavları tarihlerini veya başvuru formlarını internet sayfalarında yayımlamaktadırlar. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci adayları başvuru şartlarını enstitülerin yayımlandığı ilanlar dolayısıyla öğrenebilirler. Adaylar ilanlarda belirtilen puanları ve istenilen belgeleri tamamlayarak enstitülere başvurabilirler. Aşağıda iletilen bilgiler doğrultusunda Yüksek Lisans ve Doktora yapmak isteyen lisans veya yüksek lisans mezunları Çukurova Üniversitesi’nde hangi enstitülerin bulunduğunu inceleyebilirler.

Çukurova Üniversitesi Enstitüleri

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

Çukurova Üniversitesi Yüksekokulları

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor YO

Çukurova Üniversitesi Karataş Turizm İşl. ve Otelcilik YO

Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksekokulu

Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu

Çukurova Üniversitesi Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu

Çukurova Üniversitesi Yumurtalık Meslek Yüksekokulu

Çukurova Üniversitesi Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu

Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu

Çukurova Üniversitesi Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu

Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksekokulu

Çukurova Üniversitesi Kampüsleri

Çukurova Üniversitesi’nde merkez yerleşke Balcalı Yerleşkesi dışında Adana Meslek Yükseokulu, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Kozan Meslek Yüksekokulu, Karaisalı Meslek Yüksekokulu, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Pozantı Meslek Yüksekokulu, İmamoğlu Meslek Yüksekokulu, Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu, Aladağ Meslek Yüksekokulu, Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yerleşkeleri ile toplamda 12 yerleşke bulunmaktadır.

Kampüs Olanakları

Sosyal ve Kültürel Olanaklar

Kütüphane

Prof. Dr. Mithat Özsan Amfisi

Ziraat Fakültesi Akif Kansu Salonu

Afife Jale Salonu

Hipokrat Konferans Salonu

Açık Hava Tiyatrosu

Kültür Sanat Merkezi Yeme-İçme Olanakları

Merkezi Kafeterya

Spor Tesisleri

Futbol Sahası

Basketbol Sahaları

Atletizm Pisti

Tenis Kortları

Özdemir Sabancı Kapalı Yüzme Havuzu

Lütfullah Aksungur Kapalı Spor Salonu

Sabancı Kapalı Spor ve Sergi Sarayı

Barınma Olanakları

Çukurova Üniversitesi’nin kendine ait yurdu bulunmamakla beraber üniversitede okuyan öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu

Sağlık Olanakları

Çukurova Üniversitesi Medikososyal Merkezi

Sosyal Tesisler

Balcalı Konukevi

Çamlıtepe Konukevi

Çukurova Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi

Çukurova Üniversitesi Yabancı Diler Yüksekokulu 2009 yılında kurulmuştur. Çukurova Üniversitesi'nin birçok bölüm ve programında eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Her yıl akademik eğitim ve öğretim dönemi başında tüm öğrencilere muafiyet/ seviye belirleme/ yeterlilik sınavı uygulanmaktadır. Sınav sonucunda ön lisans veya lisans programlarına katılmak için İngilizce seviyeleri yeterli olmayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’nda eksik olan bilgi ve becerilerini geliştirirler. Yabancı Diller Yüksekokulu haftada 24-26 saat B2 düzeyinde yoğun yabancı dil eğitimi içeren Hazırlık Programının yanı sıra Fakülte ve Yüksekokulların Ortak Yabancı Dil derslerini de yürütmektedir. Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Temel Yabancı Dil Hazırlık Birimi, Ortak Zorunlu Yabancı Dil Birimi yanı sıra İleri Yabancı Dil Birimi ve Modern Diller Birimi bulunmaktadır.

Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Birimleri:

- Temel Yabancı Dil Hazırlık Birimi

- Ortak Zorunlu Yabancı Dil Birimi

Ortak Zorunlu Yabancı Diller Birimi, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve/veya bölümlere kayıtlı öğrencilere yönelik açılacak, iki dönem içerisinde" Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi  öğrencileri A2 seviyesine getirmeyi hedefleyen zorunlu yabancı dil dersleri yapılmaktadır.

- İleri Yabancı Dil Birimi

İleri Yabancı Dil Birimi hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan, hazırlık eğitiminden muaf olan öğrencilere yönelik eğitim programı sunmaktadır. Bu birimde eğitim görebilmek için eğitim dilinin tamamen (%100) veya kısmen (%30) yabancı dil olan fakülte ve/veya bölümlere kayıtlı olmak gerekmektedir.  Birimde geliştirilen nitelikler ise:

İleri düzey yazma

İleri düzey dinleme, konuşma, not alma teknikleri

İleri düzey sunu teknikleri

Makale/rapor yazma

Teknik yabancı dil olarak belirlenmiştir.

- Modern Diller Birimi

Modern Diller Birimi’nde Çukurova Üniversitesi’nin tüm fakülte ve/veya yüksekokullarına kayıtlı, yabancı dil becerilerini geliştirmek veya ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilere yönelik bir eğitim verilmektedir. 8 dönem içerisinde temel seviyeden başlayarak alt orta seviyeye uzanan şu an için sadece İngilizce, Almanca ve Fransızca eğitim verilen bir birimdir. İlerleyen dönemlerde öğrencilerin talepleri değerlendirilerek İtalyanca, İspanyolca, Rusça dili eğitimleri de verilmesi planlanmaktadır.

Remzi Hoca Online YDS-YÖKDİL Eğitimi

Ülkemizde düzenlenen yabancı dil sınavlarına yani YDS, YÖKDİL ve YKSDİL’e girecek adayların en çok dikkat etmeleri gereken konu; sınava hazırlık süreçlerinde hangi eğitim kurumundan eğitim alacakları, bu eğitim kurumunda eğitim veren eğitmenlerin tecrübesi, nasıl bir sistem üzerinden ilerledikleri ve kullanacakları kaynakları nasıl seçecekleri gibi sorulara tatmin edici cevaplar almak olmalıdır. Bu doğrultuda, kendileri için en uygun çalışma yöntemini seçerek sınava hazırlanmaları hedefledikleri puanlara ulaşmalarında onlara yardımcı olacaktır.

10 yılı aşkın süredir YDS ve YÖKDİL’e yönelik sunduğu online dil eğitimi imkanı ile birçok öğrencisinin hedeflerine ulaşmasında onlara destek olan Remzi Hoca, geliştirdiği www.remzihoca.com platformunda YDS ve YÖKDİL Sınavı’na yönelik online YDS ve online YÖKDİL dersleri vermektedir. Gelişmiş eğitim platformu üzerinden verdiği online İngilizce dersleri alan tüm öğrencilerine sınavlarda yardımcı olacak çeşitli dijital ve fiziksel kaynaklar da sağlayan Remzi Hoca, sunduğu online eğitim avantajlarından yararlanan öğrencilerinin YDS ve YÖKDİL’den olabildiğince yüksek puanlarla ayrılabilmesi için tüm imkanları sağlamaktadır.

Siz de YDS veya YÖKDİL’e hazırlanıyor ve online eğitim almak istiyorsanız www.remzihoca.com platformumuzu ziyaret ederek online YDS ve YÖKDİL eğitimlerimize dair detaylı bilgi edinebilir, derslere katılarak vakit kaybetmeden sınavlara hazırlanmaya başlayabilirsiniz.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
26/10/2020 0 4325
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!