Yükleniyor...
Öğretim Görevlisi Alımlarında
Öğretim Görevlisi Alımlarında

Öğretim Görevlisi Alımlarında " En Az Tezli " Şartına Durdurma

Öğretim görevlisi alım şartları için Danıştay Sekizinci Dairesi nezdinde açılan yürütme durdurma davasında verilen karar özetine ulaşabilirsiniz.

#Akademik Haberler
01/08/2019 0 1766

09 Temmuz 2018 günü yapılan Anayasa uyum değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılan 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 4 ay sonra 9 Kasım 2018 tarihi itibariyle "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", yürürlüğe girmişti.

Yönetmelik içerisindeki maddelerden " Meslek Yüksekokullarının YÖK tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına atanacak hariç bütün öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans şartı getirilmiştir." maddesi için;

1. Tezsiz yüksek lisans mezunu kişilerin bundan böyle öğretim görevlisi kadrosuna başvuramayacağı,

2. YÖK Başkanlığınca yüksek öğretim programlarındaki kadrolara yapılacak atamalarda daha nitelikli öğretim görevlisi istihdamı sağlanarak eğitim ve öğretim kalitesinin arttırılması amacıyla düzenleme yapabileceği ve öğretim görevlilerinin özellikle akademik kariyer için düzenlenmiş "tezli yüksek lisans programı" mezunları arasından seçilmesine ilişkin kurallar getirebileceği fakat bu düzenleme ile kişilerin hukuk düzenine duyduğu güvene dayanarak ileri sürdükleri haklı beklentilerinin de göz önünde bulundurulmasının gerektiğinin açık olduğu,

3.Öğretim görevlisi kadrolarına atanacaklarda en az tezli yüksek lisans mezunu olma şartının aranmasının daha önce yürürlükte bulunan kurallara göre eğitim hayatına ve akademik kariyerine devam edenlerin veya yürürlükteki şartlara göre akademik çalışma hayatına başlamış kişilerin başka bir kadroya başvurabilmeleri konusundaki haklı beklentilerinin ihlal edilebileceği, ayrı dava konusu yönetmelikte tezsiz yüksek lisans mezunu olmuş kişilere dair bir geçiş düzenlemesinin olmadığı,


Gerekçeleri iletilerek "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan "en az tezli" ibaresinin yürütmesinin durdurulması yönünde karar alınmıştır.

Kaynak

01/08/2019 0 1766
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!