Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Academic ne demek?

Academic ne demek? Academic ne anlama gelir? Academic İngilizce örnek cümle. Academic eş anlamlıları.

  academic (n)

  akademisyen

  öğretim görevlisi

  Academic (n) ingilizce örnek cümle

  My grandfather was an academic at Oxford University in the 1960's.

  Dedem 1960'larda Oxford Üniversitesinde bir akademisyendi.

  academic (adj)

  akademik

  Academic (adj) Collocations

  largely academic : büyük ölçüde akademik
  merely academic : tamamen akademik
  overly academic : aşırı akademik
  purely academic : tamamen akademik
  rather academic : oldukça akademik
  104 Örnek daha
  somewhat academic : biraz akademik
  strictly academic : kesinlikle akademik
  academic ability : akademik yetenek
  academic achievement : akademik başarı
  academic appointment : akademik atama
  academic arena : akademik arena
  academic article : akademik makale
  academic aspiration : akademik emel
  academic background : akademik geçmiş
  academic blog : akademik blog
  academic boycott : akademik boykot
  academic brilliance : akademik deha
  academic calendar : akademik takvim
  academic career : akademik kariyer
  academic circle : akademik çevre
  academic colleague : akademik meslektaş
  academic community : akademi camiası
  academic competence : akademik yeterlilik
  academic conference : akademik konferans
  academic controversy : akademik tartışma
  academic course : akademik kurs
  academic credentials : akademik referanslar
  academic criticism : akademik eleştiri
  academic culture : akademik kültür
  academic curriculum : akademik müfredat
  academic debate : akademik tartışma
  academic discipline : akademik disiplin
  academic discussion : akademik tartışma
  academic distinction : akademik ayrım
  academic economist : akademik iktisatçı
  academic enquiry : akademik araştırma
  academic enterprise : akademik girişim
  academic establishment : akademik kurum
  academic excellence : akademik mükemmellik
  academic exchange : akademik değişim
  academic exercise : akademik alıştırma
  academic expertise : akademik uzmanlık
  academic failure : akademik başarısızlık
  academic field : akademik alan
  academic freedom : akademik özgürlük
  academic gown : akademik cübbe
  academic historian : akademik tarihçi
  academic honour : akademik onur
  academic institution : akademik kurum
  academic integrity : akademik bütünlük
  academic interest : akademik ilgi
  academic jargon : akademik jargon
  academic journal : akademik dergi
  academic lawyer : akademik avukat
  academic librarian : akademik kütüphaneci
  academic library : akademik kütüphane
  academic life : akademik hayat
  academic medicine : akademik tıp
  academic merit : akademik erdem
  academic opinion : akademik görüş
  academic peer : akademik akran
  academic performance : akademik performans
  academic preparation : akademik hazırlık
  academic prestige : akademik prestij
  academic proficiency : akademik yeterlilik
  academic programme : akademik program
  academic progress : akademik ilerleme
  academic prose : akademik nesir
  academic prowess : akademik uzmanlık
  academic psychologist : akademik psikolog
  academic psychology : akademik psikoloji
  academic publication : akademik yayın
  academic publisher : akademik yayıncı
  academic publishing : akademik yayıncılık
  academic pursuit : akademik takip
  academic qualification : akademik yeterlilik
  academic question : akademik soru
  academic record : akademik kayıt
  academic referee : akademik hakem
  academic reputation : akademik itibar
  academic requirement : akademik gereksinim
  academic research : akademik araştırma
  academic researcher : akademik araştırmacı
  academic respectability : akademik saygınlık
  academic rigour : akademik titizlik
  academic scholarship : akademik burs
  academic setting : akademik ortam
  academic specialist : akademik uzman
  academic specialization : akademik uzmanlık
  academic sphere : akademik alan
  academic staff : akademik personel
  academic standard : akademik standart
  academic standing : akademik duruş
  academic study : akademik çalışma
  academic subject : akademik konu
  academic success : akademik başarı
  academic tenure : akademik kadro
  academic text : akademik metin
  academic theology : akademik teoloji
  academic tradition : akademik gelenek
  academic training : akademik eğitim
  academic work : akademik çalışma
  academic world : akademik dünya
  academic writer : akademik yazar
  academic writing : akademik yazı
  academic year : akademik yıl
  academic discourse : akademik söylem
  academic skill : akademik beceri
  academic award : akademi ödülü
  Daha az gör