Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Accurately ne demek?

Accurately ne demek? Accurately ne anlama gelir? Accurately İngilizce örnek cümle. Accurately eş anlamlıları.

  accurately (adv)

  doğru bir şekilde

  tam olarak, doğru olarak, kesin olarak

  Accurately (adv) ingilizce örnek cümle

  The scientists are able to calculate accurately when the spaceship will reach the moon.

  Bilim insanları, uzay gemisinin ne zaman aya ulaşacağını doğru bir şekilde hesaplayabiliyor.

  Symptoms of frontal neck pain may be difficult to accurately diagnose.

  Frontal boyun ağrısının belirtilerini doğru bir şekilde teşhis etmek zor olabilir.

  Our radar pinpointed accurately the attacking planes.

  Radarımız saldıran uçakları tam olarak saptadı.

  Accurately (adv) Collocations

  align accurately : doğru olarak hizalamak/sıralamak
  assess accurately : doğru olarak değerlendirmek
  calculate accurately : doğru/tam olarak hesaplamak
  capture accurately : doğru bir şekilde yansıtmak/ifade etmek
  compare accurately : doğru şekilde karşılaştırmak
  41 Örnek daha
  complete accurately : doğru şekilde tamamlamak
  convey accurately : doğru şekilde iletmek
  date accurately : doğru olarak tarih atmak/tarihlendirmek
  define accurately : doğru/tam olarak tanımlamak
  depict accurately : doğru olarak tasvir etmek
  describe accurately : doğru olarak tanımlamak
  detect accurately : doğru olarak saptamak/tespit etmek
  distinguish accurately : doğru şekilde ayırt etmek
  draw accurately : doğru olarak çizmek
  estimate accurately : doğru/tam olarak tahmin etmek
  evaluate accurately : doğru şekilde değerlendirmek
  fire accurately : doğru şekilde ateş etmek
  forecast accurately : doğru şekilde tahmin etmek
  gauge accurately : doğru/tam olarak ölçmek/tartmak
  identify accurately : doğru şekilde belirlemek/tanımlamak
  inform accurately : doğru olarak bilgilendirmek
  interpret accurately : doğru şekilde yorumlamak
  judge accurately : doğru olarak/adil bir şekilde yargılamak
  locate accurately : doğru bir şekilde yerini bulmak
  measure accurately : doğru şekilde ölçmek
  mimic accurately : tam olarak/doğru şekilde taklit etmek
  model accurately : doğru şekilde örneğe göre yapmak/biçimlendirmek
  perceive accurately : doğru olarak algılamak/sezmek/görmek
  plot accurately : doğru olarak işaretlemek/yerini belirlemek/ (bir şey için) konu yazmak
  portray accurately : doğru şekilde resmetmek
  predict accurately : doğru şekilde/tam olarak tahmin etmek
  quote accurately : doğru şekilde alıntı yapmak
  recall accurately : doğru olarak hatırlamak
  reconstruct accurately : doğru şekilde yeniden inşa etmek/yapılandırmak
  record accurately : doğru şekilde kaydetmek
  reflect accurately : doğru olarak yansıtmak
  report accurately : doğru olarak rapor etmek/bilgi vermek
  represent accurately : tam olarak tasvir etmek
  reproduce accurately : doğru şekilde çoğaltmak/kopyasını yapmak
  shoot accurately : isabetli ateş etmek/şut çekmek (futbol)
  simulate accurately : doğru olarak benzetmek/taklidini yapmak
  state accurately : doğru bir şekilde ifade etmek
  summarize accurately : doğru şekilde özetlemek
  term accurately : doğru olarak tabir etmek
  translate accurately : doğru şekilde tercüme etmek
  understand accurately : doğru olarak anlamak
  Daha az gör