Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Active ne demek?

Active ne demek? Active ne anlama gelir? Active İngilizce örnek cümle. Active eş anlamlıları.

  active (adj)

  etkin

  aktif, faal

  Active (adj) ingilizce örnek cümle

  Mrs Klein is over 80, but she's still very active.

  Bayan Klein 80'in üzerinde ama hâlâ çok aktif.

  Active (adj) Collocations

  highly active : ziyadesiyle hareketli
  increasingly active : artan oranda faal
  mentally active : zihinsel olarak faal
  physically active : fiziksel olarak hareketli
  politically active : politik olarak faal
  44 Örnek daha
  sexually active : cinsel olarak faal
  extremely active : aşırı derecede aktif
  fairly active : oldukça hareketli
  active campaigner : faal tecrübeli asker
  active collaboration : faal işbirliği
  active combat : aktif mücadele
  active complicity : faal suç ortaklığı
  active component : faal bileşen
  active compound : aktif bileşim
  active consideration : faal düşünme
  active construction : aktif inşa
  active cooperation : faal işbirliği
  active discrimination : aktif ayrımcılık
  active dislike : aktif nefret
  active document : aktif belge
  active duty : faal görev
  active encouragement : aktif teşvik
  active engagement : faal mücadele
  active euthanasia : aktif ötenazi
  active faith : aktif inanç
  active feminist : aktif feminist
  active force : faal güç
  active hepatitis : faal hepatit
  active hostility : aktif düşmanlık
  active imagination : faal hayal gücü
  active ingredient : aktif içerik
  active interest : faal ilgi
  active intervention : etkin müdahale
  active involvement : doğrudan katılım
  active learning : etkin öğrenme
  active life : hareketli hayat
  active lifestyle : etkin yaşam tarzı
  active market : hareketli piyasa
  active membership : aktif üyelik
  active part : aktif kısım
  active participant : faal katılımcı
  active participation : yoğun katılım
  active pursuit : aktif takip
  active role : etkin rol
  active substance : aktif madde
  active volcano : aktif volkan
  become active : aktif olmak
  remain active : aktif kalmak
  stay active : aktif kalmak
  Daha az gör

  Active (adj) Preposition Kullanımları

  active in : ...da aktif, etkin