Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Adopt ne demek?

Adopt ne demek? Adopt ne anlama gelir? Adopt İngilizce örnek cümle. Adopt eş anlamlıları.

  adopt (v)

  evlat edinmek

  Adopt (v) ingilizce örnek cümle

  The couple decided to adopt an orphan.

  Çift bir yetimi evlat edinmeye karar verdi.

  Our daughter, now 13, was adopted from an orphanage last year in Northern Ireland when she was 12.

  Şimdi 13 yaşında olan kızımız, geçen yıl 12 yaşındayken Kuzey İrlanda'daki bir yetimhaneden evlat edinildi.

  benimsemek

  yeni bir şeyi kullanmaya başlamak, kabul etmek

  Adopt (v) ingilizce örnek cümle

  Many people adopt optimism as a life strategy.

  Birçok insan iyimserliği bir yaşam stratejisi olarak benimsiyor.

  Our school has adopted a new teaching method.

  Okulumuz yeni bir öğretim yöntemi benimsemiştir.

  Adopt (v) Collocations

  conference may adopt : konferans kabul edebilir
  congress may adopt : kongre kabul edebilir
  council may adopt : konsey kabul edebilir
  parliament may adopt : parlamento kabul edebilir
  adopt accent : aksanı benimsemek
  82 Örnek daha
  adopt alias : takma adı benimsemek
  adopt amendment : düzenlemeyi kabul etmek
  adopt approach : yaklaşım benimsemek
  adopt attitude : tutumu benimsemek
  adopt baby : bebek evlat edinmek
  adopt bill : faturayı kabul etmek/onaylamak
  adopt a child : çocuğu evlat edinmek
  adopt code : kodu kabul etmek
  adopt constitution : anayasayı kabul etmek
  adopt convention : sözleşmeyi kabul etmek
  adopt course : yöntemi benimsemek
  adopt creed : öğretiyi/inancı kabul etmek
  adopt criterion : ölçütü kabul etmek
  adopt custom : geleneği benimsemek
  adopt declaration : beyanı kabul etmek
  adopt definition : tanımı benimsemek
  adopt directive : yönergeyi kabul etmek
  adopt disguise : kılık değiştirmek
  adopt doctrine : öğretiyi benimsemek
  adopt document : belgeyi onaylamak
  adopt guideline : rehber kabul etmek
  adopt habit : alışkanlığı benimsemek
  adopt identity : kimliğini benimsemek
  adopt ideology : ideolojiyi benimsemek
  adopt kid : çocuğu evlat edinmek
  adopt law : kanunu kabul etmek
  adopt legislation : mevzuatı kabul etmek
  adopt lifestyle : yaşam tarzı benimsemek
  adopt line : çizgi kabul etmek
  adopt manner : tutum sergilemek
  adopt mannerism : tarzı benimsemek
  adopt measure : önlem almak/benimsemek
  adopt method : yöntemi benimsemek
  adopt mode : yöntemi benimsemek
  adopt model : örneği benimsemek
  adopt motion : harekete geçmek
  adopt motto : sloganı/ilkeyi benimsemek
  adopt name : ismi kabul etmek
  adopt nationality : milliyeti kabul etmek
  adopt orphan : yetimi evlat edinmek
  adopt perspective : bakış açısını benimsemek
  adopt philosophy : felsefeyi benimsemek
  adopt plan : planı benimsemek
  adopt point of view : bakış açısını benimsemek
  adopt policy : politika benimsemek
  adopt position : konumu benimsemek
  adopt posture : duruşu benimsemek
  adopt practice : uygulamayı benimsemek
  adopt procedure : prosedür uygulamak
  adopt profile : görünümü benimsemek
  adopt pseudonym : takma adı benimsemek
  adopt reasoning : mantığı benimsemek
  adopt recommendation : tavsiyeyi kabul etmek
  adopt reform : reformu/yeniliği kabul etmek
  adopt register : kayıt kabul etmek
  adopt regulation : yönetmeliği kabul etmek
  adopt religion : dini benimsemek
  adopt resolution : çözümü kabul etmek
  adopt rhetoric : etkili konuşmayı benimsemek
  adopt role : rolü kabul etmek
  adopt rule : kuralı benimsemek
  adopt scheme : planı benimsemek
  adopt slogan : sloganı benimsemek
  adopt solution : çözüm benimsemek
  adopt stance : duruşu benimsemek
  adopt standpoint : bakış açısı benimsemek
  adopt a strategy : bir strateji benimsemek
  adopt style : tarzı benimsemek
  adopt suggestion : öneriyi kabul etmek
  adopt surname : soyadı kabul etmek
  adopt system : sistemi benimsemek
  adopt tack : yolu benimsemek
  adopt tactic : taktiği benimsemek
  adopt technique : tekniği benimsemek
  adopt technology : teknolojiyi benimsemek
  adopt terminology : terim bilgisini benimsemek
  adopt tone : (ses)ton kullanmak
  adopt view : görünüm benimsemek
  adopt viewpoint : bakış açısı benimsemek
  adopt formally : resmi olarak evlat edinmek
  adopt legally : yasal olarak evlat edinmek
  adopt officially : resmi olarak evlat edinmek
  Daha az gör