Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Advanced ne demek?

Advanced ne demek? Advanced ne anlama gelir? Advanced İngilizce örnek cümle. Advanced eş anlamlıları.

  advance (v)

  ilerlemek

  geliştirmek, ileri gitmek, ilerletmek

  Advanced (v) ingilizce örnek cümle

  The troops advanced until reaching enemy lines.

  Birlikler düşman hattına ulaşana kadar ilerledi.

  He was advanced to the rank of general.

  General rütbesine yükseltildi.

  Advanced (adj) Collocations

  army may advance : ordu ilerleyebilir
  rebel may advance : isyancı ilerleyebilir
  tank may advance : tank ilerleyebilir
  technology may advance : teknoloji ilerleyebilir
  troops may advance : birlikler ilerleyebilir
  24 Örnek daha
  advance agenda : gündemi ilerletmek
  advance argument : iddiayı geliştirmek
  advance career : kariyeri ilerletmek
  advance cause : amaca yürümek
  advance concept : kavramı geliştirmek
  advance explanation : açıklamayı geliştirmek
  advance frontier : sınırı genişletmek
  advance interest : çıkarına ilerlemek/hareket etmek
  advance knowledge : bilgiyi ilerletmek
  advance plot : konuyu ilerletmek
  advance profession : mesleği geliştirmek
  advance proposition : düşünceyi geliştirmek
  advance science : bilimi ilerletmek
  advance theory : teoriyi geliştirmek
  advance thesis : iddiayı geliştirmek
  advance understanding : kavrayışı ilerletmek
  advance view : bakışı geliştirmek
  advance cautiously : dikkatlice ilerlemek
  advance considerably : önemli ölçüde ilerlemek
  advance greatly : büyük ölçüde ilerlemek
  advance quickly : çabuk ilerlemek
  advance rapidly : hızla ilerlemek
  advance significantly : önemli ölçüde ilerlemek
  advance slowly : yavaşça ilerlemek
  Daha az gör

  Advanced (adj) Preposition Kullanımları

  advance to : …ya ilerlemek
  advance towards : ...ya doğru ilerlemek
  advanced (adj)

  ileri düzeyde

  ilerlemiş, ileri, gelişmiş

  Advanced (adj) ingilizce örnek cümle

  The patients with advanced cancer are more likely to suffer severe pain.

  İlerlemiş kanseri olan hastaların şiddetli ağrı çekme olasılığı daha yüksektir.

  Advanced (adj) Collocations

  highly advanced : oldukça gelişmiş
  industrially advanced : sanayi olarak gelişmiş
  relatively advanced : nispeten gelişmiş
  technically advanced : teknik olarak gelişmiş
  technologically advanced : teknolojik olarak gelişmiş
  35 Örnek daha
  well advanced : epey gelişmiş
  extremely advanced : son derece gelişmiş
  fairly advanced : iyice gelişmiş
  far advanced : çok fazla gelişmiş
  advanced age : ileri yaş
  advanced beginner : ileri başlangıç düzeyi
  advanced capability : ileri kabiliyet
  advanced capitalism : ileri kapitalizm
  advanced case : ileri dava
  advanced civilization : gelişmiş medeniyet
  advanced class : ileri sınıf
  advanced country : gelişmiş ülke
  advanced course : ileri kurs
  advanced degree : ileri derece
  advanced directive : ileri yönerge
  advanced economy : gelişmiş ekonomi
  advanced engineering : ileri mühendislik
  advanced feature : gelişmiş özellik
  advanced instruction : ileri talimat
  advanced level : ileri seviye
  advanced maths : ileri matematik
  advanced nation : gelişmiş ulus
  advanced old age : ileri yaş
  advanced science : ileri bilim
  advanced search : gelişmiş arama
  advanced society : gelişmiş toplum
  advanced stage : ileri seviye
  advanced state : gelişmiş devlet
  advanced system : gelişmiş sistem
  advanced technique : gelişmiş teknik
  advanced technology : ileri teknoloji
  advanced training : ileri eğitim
  advanced tuition : ileri öğretim
  advanced version : gelişmiş versiyon
  scientifically advanced : bilimsel olarak gelişmiş
  Daha az gör

  Advanced (adj) Preposition Kullanımları

  advanced in : ...da ileri düzeyde/gelişmiş