Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Advantage ne demek?

Advantage ne demek? Advantage ne anlama gelir? Advantage İngilizce örnek cümle. Advantage eş anlamlıları.

  advantage (n)

  avantaj

  getiri, fayda, yarar

  Advantage (n) ingilizce örnek cümle

  The most evident advantage of fast food is that it saves time.

  Fast food'un en belirgin avantajı zamandan tasarruf sağlamasıdır.

  Advantage (n) Collocations

  bring advantage : avantaj getirmek
  gain advantage : avantaj sağlamak
  get advantage : avantaj elde etmek
  give advantage : avantaj sağlamak
  have advantage : avantaj sağlamak
  26 Örnek daha
  offer advantage : avantaj sağlamak
  outweigh advantage : avantaja ağır basmak
  additional advantage : ek avantaj
  commercial advantage : ticari avantaj
  comparative advantage : karşılaştırmalı üstünlük
  competitive advantage : rekabet üstünlüğü
  considerable advantage : önemli avantaj
  definite advantage : belirli avantaj
  great advantage : büyük avantaj
  important advantage : önemli avantaj
  key advantage : en önemli avantaj
  main advantage : temel avantaj
  major advantage : ana avantaj
  natural advantage : doğal avantaj
  overwhelming advantage : büyük/önemli avantaj
  potential advantage : potansiyel avantaj
  social advantage : sosyal avantaj
  strategic advantage : stratejik avantaj
  technological advantage : teknolojik avantaj
  unfair advantage : haksız menfaat
  full advantage : tam avantaj
  distinct advantage : farklı ayrıcalık
  economic advantage : ekonomik çıkar
  enormous advantage : büyük avantaj
  financial advantage : finansal avantaj
  the balance of advantage : avantaj dengesi
  Daha az gör

  Advantage (n) Preposition Kullanımları

  advantage in : ...da avantaj
  advantage over : …ya karşı avantaj
  advantage to : ....ya avantaj
  to sb's advantage : birinin avantajına

  Advantage ile Bağlantılı Kelimeler